alef geffenblad  

a:musik

Något jag däremot bör ägna mig åt mer, alltmer ju mer tiden går dessutom, i vidare, större, djupare, rikare utsträckning och omfattning, är världens all musik och dess individualitet och kollektivitet, musiken i sin enslighet och i sin sammanförda enhet. Gränserna för vad en musik tillsammans med en annan musik eller ett helt annat medium kan åstadkomma är så gott som obefintliga. Jag kan närma mig musiken genom film, text, bild, bok, ord, rörelse, ljus, ljud och eller annan musik. Jag behöver inte låta mig inneslutas i en aktivitet eller en annan som innefattar musiken, utan kan låta mig fritt vandra mellan det ena sammanhanget och uttrycket och det andra. I tur och ordning kan alla möjligheter tangeras och utövas i någon mån, som ett pärlband av hängivelsens övergångar och mångfacetterade betraktelser …
Nu faller natten över såväl kroppen, hjärnan och det utomkroppsliga. Alla känslor är närvarande: Sorgen, vänskapen, glädjen, ensamheten, samhörigheten, värmen, kylan, etc. Jag fylls och töms på allt om och om igen.

14.06.13