alef geffenblad  

fr–g–m

Hur delar av det jag tänker, skriver och gör anknyter till delar av politiken, och hur de i sin tur utgör de fragment genom vilka jag främmandegör mig själv, i form av tanke, text och handling, i urval:

… Och visst är jag en fiende i nationalisternas, Sverigedemokraternas, ögon. Jag är en av dem som välkomnar multikulturalismen och allt det som bryter ned och suddar ut den så kallade “svenska kulturen;” jag ser gärna att den anda som det “svenska kulturarvet” uppbringar förändras bortom igenkänning. Och jag vill, så länge jag själv bor i detta land, för mig själv instifta min egen kulturella och estetiska kontext, utanför den svenska kulturens minne och påstådda integritet. […]

[…] Nu formulerar jag min redan fleråriga ambition att för eget och/eller allmänt bruk uppfinna ett nytt skriftspråk för svenskan, som följer: Genom att tillföra det svenska språket ett nytt skriftspråk, helt olikt det redan etablerade, vill jag främmandegöra svenskan för sig själv, och på så vis både uppmärksamma och uppmuntra till nedbrytandet och “förskingrandet” av den “svenska identiteten.” …

15.05.25