alef geffenblad  

på onsdag

I övermorgon är det alltså dags; min efterlängtade första bok – “tal för en viljas outtalade” – kommer finnas redo för upphämtning hos tryckeriet senast vid lunchtid. Och även om jag visserligen redan låtit tankarna vandra vidare till andra idéer vid det här laget, ska det onekligen bli mycket spännande att se texten och bilderna i sitt slutgiltiga skede. Huruvida den lilla upplagan på 200 exemplar kommer få någon nämnvärd uppmärksamhet spelar mig föga roll för detta projekt. Jag räknar inte med att sälja mer än en bråkdel av de böcker som trycks; bara att se processen slutföras är nog överväldigande denna enda första gång. Och överväldigande är det kanske inte heller, men åtminstone en liten vindpust av uppmuntran till framtida drömmar om publicering. Som sagt lär jag väl inte unna mig en så påkostad produktion som denna för varje liten trycksak jag har för avsikt att publicera, utan kommer fortsättningsvis främst rikta in mig på framställningsmetoder som gör det möjligt för mig att mer regelbundet förkroppsliga mina idéer.

14.05.19