alef geffenblad  

post-

igår och idag har jag provat att trycka en del äldre texter med en enkel laserskrivare här på skolan (återigen i ett försök att släcka min törst efter det tryckta ordet). jag iordningställde texterna till pdf:er för tryck på vanliga a4-ark, skrev sedan ut fyra a6-sidor på ena sidan av varje ark, och vek (“falsade”) arket två gånger, först parallellt med långsidan och sedan med kortsidan, för att få sidorna i rätt följd. än så länge ser det förvånansvärt bra ut, men jag har inte kommit mycket längre än så. tanken är att arken sedan ska skäras längsmed sidornas överkant för att lösgöra de “inre” uppslagen. sedan tänkte jag försöka binda arken samman i så kallad “japansk” eller “östasiatisk” stil (det som på japanska heter fukuro toji, “påsbindning”), det vill säga enligt samma princip som min i dagarna utkommande “tal för en viljas outtalade”, fast med tråd- istället för limbidning (som tryckeriets bokbinderi använder sig av). kvar återstår även att utforma ett passande omslag till de små böckerna …
det är nästan överväldigande roligt att hitta på alla tekniska och estetiska små lösningar själv, vilket jag väljer att betrakta som ett tecken på att jag bör fortsätta fördjupa mig ytterligare. jag får be att återkomma med bildmaterial vid senare tillfälle.

14.05.10