alef geffenblad  

som är iklädd

Under varje plagg av det vi kallar “identitet,” finns en röd nakenhet som är iklädd endast glömskan. Glömskans tyg är dock vävt av minnets garn, till ett nät så glest och lätt att det enda som fångas upp av det är förnimmelsen av en vind av förändring. Denna flyktiga fläkt är kanske också det enda vid vilket vi kan fästa minnet av vår upplevelse av den flytande världen.

Hursomhelst är allt bara parenteser; till slut visar sig väl något som skulle kunna liknas vid ett skeendenas destillat, e[n] sorts långsiktig[ …] kristallisering av många lager av händelser.

1′ 08″ : Nu snurrar charkhan för ett nytt år av idéer och hantverk; jag har förflyttat mig från korta fjäll till långa fibrer, från fukt och hetta till dämpad värme … Inför den inåtvända blicken öppnar sig en gränslös yta, som sträcker sig bortom såväl kunskapernas som vävstolens horisont.

14.08.25